Fındıkzade Fatih, İstanbul
0212 572 89 13
YÖNETİM KURULU ORGANİZASYON ŞEMASI KEMAL İNAN Başkan AYHAN KOLAÇ Başkan Vekili Koordinasyon CASİM KARADAĞ Genel Başkan Yardımcısı Kurumsal İlişkiler Komisyon Başkanı RAHMİ GÜLBAY Genel Başkan Yardımcısı Ar-Ge...
DENETİM KURULU GÖREVLERİ Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden Genel Kurul’ca iki yıl için seçilir. Kurul ilk toplantısında görev dağılımı yapar. Açık oyla yapılan oylama sonucunda bir başkan, iki üye seçilir. Bu kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre...
Sicil Disiplin Kurulu Görevleri; Sicil-Disiplin Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul’ca iki yıl için seçilir. Sicil-Disiplin Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, açık oyla bir başkan, iki üye seçer. Sicil Disiplin Kurulu ayda en az bir kez...
Resim Galerisi
Bitlisi Tanıyalım
Video Galeri
Faaliyet Takvimi
Hava Durumu
Yeni Üye Kaydı