Fındıkzade Fatih, İstanbul
0212 572 89 13

Üyelik Sözleşmesi

BİTLİS GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÜYELİK ŞARTLARIve PROSEDÜRÜ

Tüzüğümüze göre üye adayında aranan özellikler aşağıdaki gibidir.

 • 20 yaşına girmiş –50 yaşından gün almamış olmak.
 • Ticari-Sınai faaliyetlerde bulunan veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları yahut topluma ve ekonomiye yön veren kuruluşlarda yönetici konumunda görev almaları yahut serbest meslek erbabı olmaları gerekmektedir. Profesyonel yönetici olarak çalışan kişiler de diğer üyelik koşullarını taşımak kaydı ile dernek üyesi olabilirler.
 • Üyelik başvurusunda dernek asil üyelerinden en az ikisi tarafındanimzalanmış dernek üye müracaat formunun, eksiksiz doldurulması ve aşağıda belirtilen evraklarla (*)birlikte derneğimiz merkezine iletilmesi gerekmektedir.

Başvurunuz, gerekli belgeler ile derneğimiz Sicil Disiplin Kurulunca ön incelemeye tabi tutulacak ve Sicil Disiplin Kurulunun tavsiye niteliğindeki kararı ile Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu önerilen başvuru sahibi hakkında 30 gün içinde kararını verir.

BİGİAD ÜYELİK KAYIT FORMU`na ulaşmak için tıklayınız...

Üyeliğinizin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip, dernek sekretaryası tarafından size yazılı bildirimde bulunularak aşağıda tutarı belirtilen ödemelerin dernek hesabına en geç 15 gün içerisinde giriş ve yıllık aidatın tamamı havale edilerek ödenmesi istenecektir.

 • Giriş aidatı 1.000 TL (bir defaya mahsus)
 • Yıllık aidat     1.000 TL

Ödemelerin de tamamlanmasını müteakip, derneğimize üyeliğiniz tescil edilecektir.

Sizi aramızda görmekten kıvanç duyacağımızı belirtir, başarılarınızın devamını dileriz.

Gerekli Evraklar:

 1. 4 adet renkli vesikalık fotoğraf
 2. 2 adet ikametgah senedi
 3. 2 adet nüfus kağıdı sureti
 4. T.C. Cumhuriyeti Başsavcılıklarından alınacak 1 adet sabıka kaydı
 5. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 6. Bağlı bulunulan Ticaret/Sanayi Odası kayıt örneği
   

Resim Galerisi
Bitlisi Tanıyalım
Video Galeri
Faaliyet Takvimi
Hava Durumu
Yeni Üye Kaydı